Kuncz Ödön ÉLETEM c. könyv

Megjelent az Eötvös Kiadó gondozásában Kuncz Ödön ÉLETEM c. könyve. A könyv Kuncz Ödön több mint 2000 oldalas kézirata alapján készült.

Előszó a könyvhöz:

Nagyapám, Kuncz Ödön több mint 2000 oldalas, életéről szóló kéziratát hosszú éveken át családunk őrizte. 2011-ben döntöttem úgy, hogy könyv formájában megjelentetem. Segitséget kértem és kaptam az ELTE Jogi Kar-tól, a kézirat leirásában és kiadásában.

Álljon itt egy részlet 1952-ben, fiához intézett leveléből:

’’Bezzeg én még ma sem tudom, hogy miként sodródtam a jogi pályára. Egy biztos, hogy eleinte zenész, s majd orvos akartam lenni, de hiányzott belőlem a lendület,
az elszántság, hogy akaratomnak érvényt szerezzek.

Igy cseppentem be a jogi pályára, amelynek ügyvédi része (főleg a végrehajtás és árverés) megrémisztett és birói szektora (főleg a járásbiróság léleknélküli nagyüzeme és a tehetséges birák agyon dolgoztatása ) kiábránditott. Nem is lettem „jogász”, hanem pedagógus: Tanár. Akit a jogban inkább a művészet, mint a mesterség érdekelt. Aki a száraz dogmatika unalmából az eleven élet üdülő helyeire menekült, s akiről a közgazdák azt mondták, hogy kitűnő jogász, a jogászok meg azt, hogy nagyszerű közgazda, s az ügyvédek, hogy született muzsikus vagyok, mert minden mondatomban csak úgy pattog a zenei ritmus.

 A társadalom emberséges és igazságos rendje nélkül nem érdemes embernek lenni. Ezt a rendet pedig nekünk jogászoknak kell megteremteni és megvédelmezni.’’

Kuncz Magdolna